ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

بوسه
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

و من از بس

مرده ام

در انتظار یک بوسه

برای دوباره زنده شدن

می ترسم

بوسه که نه

حتی تلنگری

خاک کند

جسد پوسیده ام را