ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

لحظه عاشقی
نویسنده : نسیم - ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
 

زندگی

برای من

آن لحظه ای است

که در جذبه چشمان تو

گم می شوم...