ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

در جیبم ستاره ای است/ احساسش می کنم/ آنگاه که شهر بر سرم فرو می ریزد*
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
 

سرمست بودم از اجرای خوب جمعه و از خبر خوب شنبه. اما خوشیها در لحظه ای بر باد می رود در شب یک خیابان بی مقصد، با یک طنین صدای آشنا، کسی که می گذرد از تو غریبۀ غریبه، تو که می خزی در تاریکی خیابان و قلبی که انگار کسی گرفته در مشتش، می فشارد  ...

* زنی عاشق در میان دوات - غادة السمان