ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

هیچ چیز آسان نیست
نویسنده : نسیم - ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
 

درخت بود که نشانی ات را به من داد

اما در بیابان گم شدم

.

من پیغامبری ام

 که

 نورانی خواهد شد

آغوشم

 و

روزگارم

 اگر

دستم به تو برسد ...