ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

منتظرتان هستیم
نویسنده : نسیم - ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
 

یک چیزهایی را نفس تماشاگر بهت می گوید، نگاهش، خنده اش. برای همین هفته اول را گذاشته بودم برای آزمون و خطا. حالا اما وقتش رسیده به گمانم. دعوتید به بام تهران. به تاترشهر و به رویایی که محقق شد ...