ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

از حال این روزها
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
 

غمگین

مثل سقاخانه ای که دیگر کسی شمعی نذرش نمی کند

تنها

مثل کودکی که ایستاده سر پنجه پا،

                 آرزوی کوچکش را بسته به آخرین ته مانده یک شمع

و تاریک

مثل کوچه ای که نور در آن می سرّد

                                            و می سوزد

                                                           و تمام ...

و صدای قدمهای کودک که دور می شود ...