ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

مکرر است این روزهای من
نویسنده : نسیم - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
 

شعر در من جا نمی گیرد

من در دلتنگی

دلتنگی در جهان

تو در هیچ کدام ...