ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

جهان از هر سلامی خالی است*
نویسنده : نسیم - ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
 

من

هنوز هم

گاهی خواب می بینم

کسی جاده ها را می آید تا برسد

جاده ها

اما

به رفتن عادت کرده اند ...

* لازم است که بگویم عنوان از شاملو؟