ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

برای خود غمگینم و برای دستی که نیست
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
 

"حبل المتینی"  نیست

 و کسی

که روزی می گفت

"ان مع العسر یسرا"

 در دورترین غار جهان

 پیغمبرهایش را چال می کند ...