ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

امیدوارانه
نویسنده : نسیم - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
 

می آید  

می بارد  

می بوسد 

می ماند ...                                                                                                            

... می دانم