ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

...
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
 

چله نشسته ام از دیشب. به سکوت باید گذراند این روزها را و به صبر. شاید در آن گرگ و میش غروب روز چهلم خدا به انتظارم ایستاده باشد و دریچه ای به من هدیه بدهد رو به روزهای روشن ...