ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

در سطح شهر
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
 

حالا تقریبا چند هفته ای می شود بلوار جمهوری اسلامی را بسته اند برای احداث پل. بعد شهرداری یک سری بنر نصب کرده در خروجیهای منتهی به بلوار با این مضمون "دسترسی به جمهوری اسلامی مسدود است!!" اولش همه می خندیدند. بعدش اما بحث درمی گرفت، مخصوصا اگر مانده بودی پشت چراغ قرمز در تاکسی و کلمات هم هی جلوی چشمت بودند و این خوب بود. برای این تکه خاموش زمین خیلی خوب بود. کسی توانسته بود با چند کلمه این مردم را از روزمرگیها بکشد بیرون. کسی توانسته بود با یک جمله ساده مردم بی تفاوت شهر را وادار به چالش بکند. کاری که در این دوسال هیچکس نتوانسته بود از پسش بربیاید.  امروز دیدم رنگ سیاه پاشیده اند روی کلمه اسلامیش. بعید هم نیست امروز فردا کلا جمعش کنند. اما خوب این که چیزی از هوشمندی آن آدم کم نمی کند. مرسی آقای مسئول بنر شهرداری که با چهار کلمه در پشت هر چراغ قرمز و هر تقاطع باعث شدی در این هیاهوی شب عید کسانی میان خنده کمی هم فکر کنند ...