ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

خزغبلات یک ذهن آشفته
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
 

دلم تاب عاشقانه می خواهد بین زمین و زمان

نمی شود که بتابی مرا

یک سر این قصه دست خدایی است

           - که از رگ گردن به من نزدیک تر است./؟ -

سر دیگرش زیر پاهای توست

           - که ته دورترین جاده عالم ایستاده ای -

و من بی تاب سیب گلویت

به اندازه حوا کافرم ...