ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

ماضی بعید
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
 

بدوی ام کن

پنهان شو  پشت درختی

و بدزد مرا از کنار رودخانه

 نیمه شب کهنه ترین شرابت را برایم سر ببر

و سحرگاه فردا

در مخوف ترین قلعه بلندترین تپه

بر تخت بنشانم

 مرا ببر

مرا ببار

مرا بخند

فراری ام بده از این شهر شلوغ

 که کوچه هایش

گیج و منگ

پیچیده به خود

 بلد نیستند

 تو را به من برسانند

 بدزد مرا

 ببر مرا

 حال دلم ماضی است ...