ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

از کتابهایی که می خوانم - 2
نویسنده : نسیم - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
 

... راستش زندگی زنها سخته. بعضی زنها. مادر خودم هفتاد و خورده ای عمر کرد. هر روز خدا هم کار می کرد. بعد از زاییدن پسر آخرش یک روز هم ناخوش نشد، تا یک روز یک نگاهی به دور و بر خودش انداخت، رفت اون پیرهن خواب دانتلش رو که از چهل و پنج سال پیش داشت هیچ وقت هم تنش نمی کرد از صندوق درآورد تنش کرد، بعد رو تخت خواب دراز کشید پتو را کشید روش چشمهاش را بست گفت "بابا را سپردم دست همه شما. من خسته ام." ...

 - گور به گور. ویلیام فاکنر. ترجمه نجف دریابندری