ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

سکوت
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
 

کلمه ندارم. بیایم چه بنویسم آخر؟ که نسیم خسته است. تلخ است. تنهایی عین بختک افتاده روی روزهایش. اینها که دیگر گفتن و نوشتن ندارد.های و هوی ندارد. کلمه ندارد. کلماتم ته کشیده اند ...