ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

هان ای دل عبرت بین
نویسنده : نسیم - ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
 

بخشی از وصیت نامه یا.دگار امام خم.ینی(ره):

اطاعت از خا.منه. ای ، اطاعت از امام است، هرکس منکر این معنا شود، مطمئن باشید در خط امام نیست و هرکس بگوید اطاعت از امام ، غیر از اطاعت از آیت الله خا.منه. ای است در خط آمریکاست.

سالگرد رحلت بن.یان.گذار ان.قل.اب اس.لا.می تسلیت باد.

س ت ا د خ ب ر ی و ز ا ر ت ا ط ل ا ع ا ت

پینوشت توضیحی: یا ایها الناس از این پس آینه عبرت را نه در ایوان مدائن که در اس ام اس های ارسالی جستجو کنید...