ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

دوگانه ای بر کنسرت عصار
نویسنده : نسیم - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
 

-داشت می خواند:

"در صفوف ایستاده برنماز

ابن ملجمها فراوانند باز"

خودش یک جور خاصی می خواند این جاها را. یک جور تاکید ، یک جور استرس می گذاشت روی بعضی عبارات و سالن را ترکاند. دستها بود که بالا رفت و صداها که اوج گرفت. قطعه که تمام شد همه سالن سرپا ایستاد به احترام اجرای زیبایش. نگاه کرد به جمعیت که زنده و امیدوار ایستاده بودند در برابرش و فقط یک جمله گفت :" می بالم به خودم به خاطر وجود مخاطبینی که می فهمند و حضور دارند."  سالن دوباره ترکید....

- " این حال من بی توست." پیدا می شوی آیا؟