ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

برای جای خالی آنهایی که در فاصله دو خرداد رفتند
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
 

انگشتهایمان که پیچید به هم 

خرداد بود

 و سهم دستهایمان

 بلندترین خیابان شهر

حالا که خرداد برگشته

تو هم برمی گردی؟

دستانم تنها میان کوچه ها سرگردانست