ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

ماجراهای من و ماشینم
نویسنده : نسیم - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
 

آقای دزد

این درست که شما دیشب زمانی که این بنده حقیر در مهمانی حضور داشتم قبول زحمت کرده و در ماشین اینجانب را باز نموده اید صد البته به هزار زحمت. این هم قبول که آمده بودید بالا شهر که تحفه دندان گیری نصیبتان شود و در اتومبیل اینجانب هیچ چیز نبود غیر از یک ضبط که تازه سی دی خور هم نیست یک جفت کفش یک جلد از جان شیفته و مقداری کاغذ و چند تایی قلم که خوب پرواضح است که هیچ کدام به کارتان نمی آید اما این درست است که آن کلمات رکیک را الصاق کنید روی فرمان؟ نمی گویید یک خانواده قرار است از این وسیله استفاده کند؟ با این حال ابتکار جالبی بود که اسباب خنده ما را فراهم کرد و عیش دیشب را کامل نمود. فقط خواهشمندم دفعه بعد از کلماتی استفاده کنید که بشود بعدها به عنوان خاطره در جمع ازش یاد کرد...

                                                                                         با تشکر

                                                                  صاحب چهارچرخ بی مصرف دیشبی