ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

سهم
نویسنده : نسیم - ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
 

دنیایمان

جاده بود و باران

جاده را که با خود بردی

بارانش نصیب من شد

حالا بگو

در کدام مقصد

بوسه هایم را ببارانم بر تنت

در کدام مقصد ... ؟