ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

اسفند با طعم بهار
نویسنده : نسیم - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
 

ایستاده ام رو به بهار

آغوشم باز

در انتظار شکوفه باران حضورت...