ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

پیشکشی
نویسنده : نسیم - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
 

تمام زیباییهایم پیشکش تو

 

آخر اگر نباشی

دیگر هیچ زیبایی ای به کارم نمی آید