ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

انتظار
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
 

مرد من

که سالهاست نشسته ته فنجان

و خیال بیرون آمدن هم ندارد

نمی داند

آنکه روزی لبریز از عاشقانه بود

دارد می میرد

بی که شنیده باشد

دوستت دارم...