ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

برای یک دل بارانی در یک روز بارانی
نویسنده : نسیم - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
 

آنکه دوستت داشت

دارد می رود

برایش دعا کن

غربت بارانهای بی تو

را طاقت بیاورد...