ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

نگاه تو و دنیای من
نویسنده : نسیم - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
 

نگاهت

به تنهایی کافیست

تا دنیایم را زیر و زبر کند

حالا

فکرش را بکن

اگر بخندی

مرا تا کجای این رویا خواهی کشاند...