ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

من بیکرانه ام
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
 

نگاهت

خیسم می کند

اگر تنم را دریا کنم

از من طلوع می کنی؟