ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

 
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
 

یک سیم،یک کلید، یک ارتباط

این هجوم سرد دیگر با هیچ آغوشی گرم نمی شود

بیچاره مادرم

چشمهایم فقط به چشم او می آید

اما فقط همین

 او می رود تا رد بارانی چشمهایم را لای قیمه نذری جا بگذارد

و من می مانم

و سهم نیمه ام از مادر

آخر پسرها دو سهم می برند

او می رود

و آخرین تکه های تو را هم با خود می برد

دیگر به تو هم احتیاج ندارم

خدای بی معجزه