ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

دلتنگی
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
 

چطور بگویم دلم برایت تنگ است

وقتی تو با جاده ها رفته ای

و من

هنوز خوشبینانه

در رویاهایم

پی آن کوره راهی می گردم

که از بین روشنترین علفزار دنیا

مرا به تو برساند...