ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

به احترام ۲۵ خرداد و تمام روزهای بعدش
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
 

مرد به درد همچین روزهایی می خورد. که باشد، صاف زل بزند در چشمانت که تو کجا؟ بشین سرجات همین ما می ریم بسه. بعد تو سرتق بازی دربیاوری راهت را بکشی بروی و بدانی یکی هست که حواسش به تو هست حتی اگر چتر حمایتش از آن ور سیم نزدیکتر نیاید. بی مرد و حمایتش مبارزه سیاسی هم به آدم نمی چسبد...

پینوشت توضیحی:برای همه آنهایی که ما را باور ندارند ما اگر تنهاترین و غمگین ترین آدمهای روی زمین هم باشیم اما چیزی از رسالتمان کم نمی شود. ۱۶ آذر ما داریم می آییم...