ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

اگر توان بازگرداندن عقربه را داشتم...*
نویسنده : نسیم - ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
 

نه

دیگر به این روزهای خالی عادت نخواهم کرد

وقتی

خاطره هایت

این قدر عمیق

رد انداخته روی روحم

روی زندگیم...

*عنوان از شعر "توان بازگرداندن عقربه ها" ی  کسرا عنقایی