ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

آی آدمها ! یک نفر اینجا می سپارد جان
نویسنده : نسیم - ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
 

از صبح که رقمش را شنیده ام یک جورایی دارم پرواز می کنم از بس حتی در مخیله ام هم نمی گنجید این برگه های A4 بتواند این طور معجزه کند. بلند شدم آمدم اینجا بگویم آهای اهالی وبلاگستان همین طور که نشسته اید چشم در چشم مانیتور و دارید گوگل ریدرتان را صفر می کنید به هزار مشقت، بردارید این صفحه را باز کنید و چند تا پرینت بگیرید ازش و بعد با یک لبخند یواش بدهید به دست هر که دم دستتان بود از فامیل و دوست و آشنا بگیر تا همکار و همکلاسی و آنکه کنارتان می نشیند روی نیمکت پارک و یا شاید چند لحظه همسفرتان می شود در تاکسی.شاید جایی کسی بودنش وصل همین ثانیه هایی باشد که ما به راحتی از کنارش می گذریم...