ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

عیش مدام*
نویسنده : نسیم - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
 

گاهی اوقات

دلم

خسته اش می شود

می ایستم

نفسی تازه می کنم

نفسی تازه می کند

و دوباره

از نو

عاشقت می شویم ...

*عنوان نام کتابی است از یوسا