ولوج

کلماتم را بر باد می نویسم. بازگویشان کنید اگر خواستید اما منبع را هم ذکر کنید

» صبح امید مبارکمان باشد :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٦
» خداحافظ سال سخت :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٦
» ... :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٥
» در باب کامل نبودن :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳٩٥
» زندگی مشترک :: پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٥
» که همین دوست داشتن ... :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٤
» ... :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٤
» آخ از مرگ :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤
» جهان غریب من :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عیدانه :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» روزگار تازه ای در راه است :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» تو دنیای تو ساعت چنده؟ :: دوشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩۳
» که هیچش کناره نیست :: شنبه ٢٠ دی ۱۳٩۳
» از زندگی :: چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۳
» از دلخوشیها :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» . :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» معجزه حضور توست :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» . :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» زنانه نوشت :: سه‌شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» تولدانه :: چهارشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» امسال سال دیگری است، سال بهتری ... :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» از آرامش این روزها :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٢
» این من از حضور توست :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» آنیمای من :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» بادی که تو را برد ما را سوزاند ... :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» روزهای خوب ما :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» غم از این روزهایم می ریزد :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» مِی خواهم و معشوق و زمینی و زمانی :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» این روزهای خوب :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» بعد از صبر حالا سحر جایی همین حوالی است :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» از حاشیه انتخابات :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٢
» من رای می دهم :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» تن آدمی شریف است :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» رقصی چنین میانه میدان :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تولد با یک لبخند گل و گشاد :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» نفسی بیا و بنشین* :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» خداحافظ سال دوست داشتنی 91 :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» از حواشی کلاس آنیما :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» از حواشی کلاس سایه ها :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» . :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» شاعری و جنگ هر دو هنرند* :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» من و این همه خوشبختی اصلا هم محال نیست :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» شرح حال نویسی :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» برای دختر بی همتایمان :: شنبه ٩ دی ۱۳٩۱
» دستهایم را می کارم ... :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» از کتابهایی که می خوانیم - 5 :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» زن آقا :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» راه من :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱
» دیوار چهارم :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» حضور :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» در جیبم ستاره ای است/ احساسش می کنم/ آنگاه که شهر بر سرم فرو می ریزد* :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» بغض :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» هیچ چیز آسان نیست :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» آنتیگونه کارگاهی :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» برای هموطنانم :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» شکر دارد این روزها :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» نفس گرگ و عشق :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دوستانی بهتر از آب روان :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» کارمند بودن یا نبودن، مسئله این هم نیست به هرحال :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
» منتظرتان هستیم :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» می دوم پس هستم :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» از حال این روزها :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ... چهره آبی ات پیدا نیست :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بسی رنج بردم در این سال سی :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» جهان من :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» مکرر است این روزهای من :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» سفرنامه نوروزی :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» ... :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» شعرخوانی ها - دو :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» چیزهایی هست که نمی دانی :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» و همچنان آقامون، اصغر فرهادی :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» از کتابهایی که می خوانیم - 4 :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» وین گریه نه آبیست که آتش بنشاند* :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» پیدا شد و آتش به همه عالم زد :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» تولد با کادو و روبان و مخلفات :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» A Wonderful World :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» به بهانه یک عکس :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» آقامون، اصغر فرهادی :: دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠
» شعر خوانی ها :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» بزن بزن دف دل را / خراب و خانه گل را / که من اسیر شبم شب :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
» دو برش از دیروز :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» دردلهای زنانه :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳٩٠
» ماجراهای من و پرسفون :: یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠
» عتیقه فروشی و چنگ و من :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» درس :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها/ توبه از مى وقت گل دیوانه باشم گر کنم :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» راهی اگر هست باید رفت :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» غبار غم برود حال خوش شود* :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠
» برای این داغهای تازه :: چهارشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٠
» اَمان :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» پیاده رو - جمعه :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» تو، او، هیچ :: سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» زمستان نحس :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» تغییر از ما آغاز می شود :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» پارادایس من :: چهارشنبه ٦ مهر ۱۳٩٠
» . :: شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» خالی :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» جهان از هر سلامی خالی است* :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» آه :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» از کارگرانی که بیهوده کار می کردند :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠
» کنعان :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» از آه هایی که می کشیم :: چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠
» اینجا که منم :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» من یک زنم در کمال افتخار :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» همه مردمان سرزمین من :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» رونوشت به خودم :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» ... :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» از من و رویاهایم :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
» با عاشقهای شهرم :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» قوی بودن هنر نیست :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
» سفرنامه :: یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠
» خاطراتمان دو ساله شد :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» برای خود غمگینم و برای دستی که نیست :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» عنوانی ندارد جز درد :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» . :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» ما به خرداد پر از خاطره ارادت داریم ... :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» روزمره ها :: پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» نقدی چنین میانه میدان :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» از این من ِ بی من :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» در حواشی همسفران :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» اندر احوالات تبریکات شرکتی :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» برای امروز که ٢٩ ساله شدم :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ... :: سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠
» تمام خونه پر میشه از این تصویر رویایی :: شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠
» ... و من می خواهمت :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» سال موعود :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠
» دوباره بهار :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» در سطح شهر :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» این دل کوچک :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» برای مخاطب خاص :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» از کتابهایی که می خوانیم - 3 :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» تولد دو سالگی ولوج یا سگ لرز بزن برادر :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» خزغبلات یک ذهن آشفته :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» امتحان فرح بخش :: شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩
» هواپیما به مثابه چوب کبریت :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» خالی سرد :: دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
» در آرزوی یک رویا :: سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩
» از خوابهایی که می بینیم :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» باران!!!! :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩
» جای خالی مریم :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» زن بودن :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» و شعر سنجاقکی است ... :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» . :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» برایت :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» دنیای رنگی :: چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩
» احوالات این روزها یا یکی بیاد با من فکر کنه :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» ماضی بعید :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» از کتابهایی که می خوانم - 2 :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» چرم ساغری :: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
» شاخ نبات :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» شهید فرهنگی که منم :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» سلام :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» اندر فضیلت آغوش :: دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩
» آخر من :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
» متن من و ظن تو :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» سکوت :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» از کتابهایی که می خوانم - 1 :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» در سرم غوغایی است :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» ... و دیگر هیچ :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» این شهر پر از دیوار است :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» ما زندگی را می نوازیم. حواسمان هست؟ :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» آرزو :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» در ابتدا کلمه بود :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» راز :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» در فراسوی پیکرهایمان/به من وعده دیداری بده :: شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩
» یک خط باریک :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» جای خالی رویا :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» شاید :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» حکایت این روزها :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» به کجا چنین شتابان حضرات؟ :: چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩
» در همین نزدیکی :: جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩
» به مناسبت یک سالگی تاریخمان :: شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩
» 20 خرداد :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» هان ای دل عبرت بین :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩
» سال پیش در چنین روزی :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» دوگانه ای بر کنسرت عصار :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» برای جای خالی آنهایی که در فاصله دو خرداد رفتند :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» امید از نوع ماسیمو مارتینی اش :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» باش تا زنده باشم :: شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شبگردیهای پایتخت :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سحرگاهان غمگین :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» زمزمه های عصر یک جمعه خلوت :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» برای متذکرین این روزها :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» روزها را میشمارم به امید روزی که تمام شود :: پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» Rasgueado :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» من دختر بهارم :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خالی :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خوشبخت باشید :: پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩
» من و جاده و دلتنگی :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» بهشت آنجاست که تو باشی :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» مرد بودن یا نبودن مسئله این است :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» از نوروزی که گذشت :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» ماجراهای من و ماشینم :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩
» سهم :: شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
» برای دستهای خالی هفت سین امسال :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩
» خداحافظ سال عجیب :: شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
» دل خوش سیری چند؟ :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» چهارشنبه سوری :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» اسفند با طعم بهار :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» چگونه با چند روش ساده آخر هفته خود را به گند بکشیم :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» انتظار :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» تبصره :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» دوباره زندگی :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» گنجشکی که لانه کرده در گلوی من :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» تصمیم بزرگ :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» برای یک دل بارانی در یک روز بارانی :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» از دوستت دارم هایم :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» از دلتنگیهای روزهای بیخود روزمره :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» مهرنامه: تفسیر جهان آری؛ تغییر جهان نه :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» حرفهایی از ته ته دل+ یک سال :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» از لابه لای دفتر خاطرات :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» یک سالگی ولوج :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» اندر احوالات زندگی شرکتی :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» می سوزم تا تو شمع مجلس باشی :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» مسخ شده ها :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» تنها در همین فیلمها زندگی می کنیم :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» من و ولوج و مهمان ناخوانده :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» پدر قهرمان من :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» نگاه تو و دنیای من :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» ملکه ای که منم :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» من بیکرانه ام :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» اغتشاش از نوع خانوادگی :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» بعد نوشت :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» این درد با هیچ ترانه ای آرام نمی گیرد :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۸
» دلتنگی :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» برای تو که مظلومترین حسین زمان ما بودی :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
» جن گیر با طعم پیروزی :: چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸
» بودن یا نبودن مسئله همیشه همین است :: شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸
» ما هنوز هم بیشماریم :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» به احترام ۲۵ خرداد و تمام روزهای بعدش :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» جمعیت حمایت از کودکان کار - کیانا :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» برای تو و برای تمام کلماتی که مرا به تو می رساند :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» چنگ‌ بنواز و بساز ارنبود عود چه‌ باک - ‌آتشم‌ عشق‌ و دلم‌ عود و تنم‌ مجمر گیر :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» اگر توان بازگرداندن عقربه را داشتم...* :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» ارتباط دعوا و رفاقت یا چه قدر خوب که هستی :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» آی آدمها ! یک نفر اینجا می سپارد جان :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» سفرنامه یک روز پاییزی :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» عیش مدام* :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» ۸/۸/۸۸ :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» نامه :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» اینجا آسمان آبی است :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» اندر ستایش دنیای کلاسیک :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» کاش "آخ" پایان کار نباشد :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» از دیدار من با یک فرشته قلمبه بامزه :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» من و بورخس :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» موسیقی روزگار من :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» عنوان ندارد :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» قصه آخر :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» دردلهای یک آدم که از دفاع فقط چند ساعت فاصله گرفته :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» دردلهای یک آدم که با دفاع فقط چند ساعت فاصله دارد :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» برای ثبت در تاریخ :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» کاش اینجا را می خواندید :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸
» شبانه روز :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» رازهایی درباره زنان :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» از این روزهای پراضطراب :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» من امروز :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» برای دل کوچک یک دوست :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» غزلواره ای برای تو :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» یک پست کاملا شخصی :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» مثلا شعر :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» باز هم زندگی :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» کاش این فقط یک داستان بود :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» اساسنامه :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» جهان خاموش :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» دمی با حافظ :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» از دردلهای دوران نقاهت :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» دو کلمه حرف حساب :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» همین جوری... :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» درباره سپیده "درباره الی" :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» در گوشی با خدا :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
» از لابه لای خشونت این روزها :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» برای هموطنان بسیجی ام :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» چرا گرفته دلت؟ :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
» این روزها، شهر :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» از حواشی زنجیره انسانی :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» نذر :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» از این روزها :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸
» ... :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» به مهربانترین موجود دنیا :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» انتخابات نامه :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» من می نویسم اما تو نخوان :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» رویا :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» معادله ریاضی :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جشن حضور :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» راز :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دلیل زندگی :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یک بار برای همیشه :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اندر فضایل کنسرت بانوان :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تبریک :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» من این روزها :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» فراموشی :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بوسه :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دوستی :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تولدانه :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» خاطرات یک مرده :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» عشق :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» لحظه عاشقی :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» 1400 :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» بهار یخی :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» تنهایی دلچسب :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» در مقام اشیا :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» یک سکانس از زندگی من :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» از این بهار سرد :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» از ایده تا فرم :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» شب و بارون و بهار :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
» از برکات سال جدید :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» جادوی تو :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» باز هم من و امتحان :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» امیدوارانه :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» شب خاطره :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» نظام مهندسی اندر برج امتحان :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» روزهای بی خود :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» به احترام ایمان ملکی :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» خانه ما :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» دلخوشیهای من :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» یک رویا :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» پیشکشی :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧
» پادگان یا کودکستان :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» سهم من از زندگی :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» حرفهایی از ته ته دل :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» جهان دایره ای :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» من و جشنواره :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» عاشقانه آخر :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» شعری برای تو :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» تنها صداست که می ماند :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» آغاز عریانی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧